Indmeldelse

20-02-2021 af webalive

Vil du gerne være medlem i Dragør Borgerforening og dermed være en del af en dejligt foreningsliv skal du være velkommen

  1. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

  • Kontingentet for 2021 er kr. 200,- pr. medlem. Medlemskabet er personligt.
  • Det er også muligt, at blive livstids-medlem – det koster kr. 3.000,- og garanterer mod fremtidige kontingent- forhøjelser, samt giver ret til to gratis glas øl ved generalforsamlingen.
  • Indmeldelse kan ske via Netbank på reg. nr. 6508 kontonummer 3050520365. Oplys navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
  • Man kan også melde sig ind på mandagsmøderne.
  • Adresseændringer, nyt tlf. nr. eller e-mail skal meddeles pr. e-mail til tilmelding@ borgerforening.dk – eller ved mandags- møder.